Putujuće svjetlo sa 8 LED-ica

UVOD:

U prvoj lekciji naučili smo kako isprogramirati Arduino da daje efekt treptajuće LED-ice. U ovoj lekciji Arduino  ćemo koristiti za upravljanje 8 LED dioda koje imaju efekt putujućeg svjetla.

MATERIJAL:

  • 1x Arduino Uno
  • 1x USB kabel
  • 8x Svjetleća diode (LED) bilo koje boje
  • 8x Otpornik 220Ω
  • 1x Prototipna pločica
  • Nekoliko žica za povezivanje

Kôd programa:

 

 

SHEMA:

06_flowingLed

 

Video:

 

 

Unutar koda možete promijeniti vremena i postići drugačiji efekt od ovdje prikazanog. Podesite po vlastitoj želji.