UVOD:

U ovoj lekciji programirati ćemo Arduino za upravljanje RGB LED-icom, koja će emitiriati različite boje.

MATERIJAL:

1x Arduino Uno
1x USB kabel
1x RGB LED-ica
3x otpornika 220Ω
1x Prototipna pločica
– Nekoliko žica za spajanje

Kôd programa:

SHEMA:

09_rgbLed

Princip rada:

RGB LED-ica sadrži tri LED-ice u sebi. Odnosno unutar njenog kućišta ukomponirane su tri različite LED diode. Sadrži crveno,zeleno i plavo svijetlo, odatle i naziv ovom elementu. Pomoću ove tri boje, praktički možemo generirati bilo koju boju.
Trobojne LED-ice sa crvenim,zelenim i plavim emiterima, u osnovi koriste četiri “nožice” za rad. To znači da za svaku “boju” imamo jednu “nožicu” i jednu zajedničku. Zajednička “nožica” može biti katoda ili anoda,ovisno o izvedbi elementa. Zajednička “nožica” najčešće je duža od ostalih.

Na slici ispod možete vidjeti prikaz RGB LED-ice:

rgb_LED
U ovoj lekcijikoristiti ćemo RGB LED-icu sa zajedničkom anodom. Najduža “nožica” (zajednička anoda)je spojena na +5V pin na Arduinu,a preostale tri “nožice” spojene su na pinove D9,D10,D11 preko otpornika koji ograničava protok struje.

rgb_LED_slika

 

Spojite sve elemente prema ponuđenoj shemi, te uploadajte skeč na Arduino. Ako je sve napravljeno kako treba, trebali biste vidjeti emitiranje crvene,zelene,plave,žute, bijele i ljubičaste boje.Nakon toga RGB dioda se gasi. nakon jedne sekunde pauze. Postupak se ponavlja sve dok nešto ne crkne 🙂

Video:

UVOD:

U ovoj lekciji prikazati ćemo kako programirati Arduino da generira PWM pravokutni signal koji će upravljati LED diodom. Efekt kojeg ovdje želimo postići je pulsirajuća ili dišuća LED-ica. Dakle, LED-ica se postupno uključuje, te se postupno isključuje.

MATERIJAL:

1x Arduino Uno
1x USB kabel
1x LED bilo koje boje
1x otpornik 220R
1x Prototipna pločica
– Nekoliko žica za spajanje

 

Kôd programa:

SHEMA:

08_breathingLed

Princip rada:

PWM je kratica za Pulse Widht Modulation. A PWM je tehnika za dobivanje analognih rezultata sa digitalnim značenjem. Digitalna kontrola koristi se za izradu pravokutnog signala koji naravno može biti samo uključen ili isključen(on-off). Ovakav on-off uzorak može simulirati napone između ON=5 volti i OFF=0 volti, promijenom količine vremena koje signal provede u stanju ON ili stanju OFF.
Trajanje kada je signal “ON” naziva se širina pulsa ili eng. pulse width (odatle i naziv za ovu funkciju). Za dobivanje različitih analognih vrijednosti, mijenjamo ili moduliramo tu širinu pulsa. Ako dovoljno brzo ponavljamo ON-OFF uzorak sa npr. LED diodom, tada napon “varira” između 0 i 5V te na taj način reguliramo svjetlost LED-ice. U našem slučaju napon neće ići do 5V jer to ne bi bilo “zdravo” za LED-icu. U videu na kraju ove lekcije možete pogledati kako se mijenja napon tijekom “disanja” diode.

Na slici ispod zelene crte predstavljaju regularni vremenski period u postupku. Trajanje ili period je inverzan frekvenciji PWM-a. Drugim riječima, Arduinova PWM frekvencija od oko 500Hz,daje rezultat da svaka zelena linija mjeri 2 milisekunde. Pozivanje funkcije analogWrite()

 

pwm

 

Video: