Upravljanje RGB LED-icom koristeći PWM

UVOD:

U ovoj lekciji programirati ćemo Arduino za upravljanje RGB LED-icom, koja će emitiriati različite boje.

MATERIJAL:

1x Arduino Uno
1x USB kabel
1x RGB LED-ica
3x otpornika 220Ω
1x Prototipna pločica
– Nekoliko žica za spajanje

Kôd programa:

SHEMA:

09_rgbLed

Princip rada:

RGB LED-ica sadrži tri LED-ice u sebi. Odnosno unutar njenog kućišta ukomponirane su tri različite LED diode. Sadrži crveno,zeleno i plavo svijetlo, odatle i naziv ovom elementu. Pomoću ove tri boje, praktički možemo generirati bilo koju boju.
Trobojne LED-ice sa crvenim,zelenim i plavim emiterima, u osnovi koriste četiri “nožice” za rad. To znači da za svaku “boju” imamo jednu “nožicu” i jednu zajedničku. Zajednička “nožica” može biti katoda ili anoda,ovisno o izvedbi elementa. Zajednička “nožica” najčešće je duža od ostalih.

Na slici ispod možete vidjeti prikaz RGB LED-ice:

rgb_LED
U ovoj lekcijikoristiti ćemo RGB LED-icu sa zajedničkom anodom. Najduža “nožica” (zajednička anoda)je spojena na +5V pin na Arduinu,a preostale tri “nožice” spojene su na pinove D9,D10,D11 preko otpornika koji ograničava protok struje.

rgb_LED_slika

 

Spojite sve elemente prema ponuđenoj shemi, te uploadajte skeč na Arduino. Ako je sve napravljeno kako treba, trebali biste vidjeti emitiranje crvene,zelene,plave,žute, bijele i ljubičaste boje.Nakon toga RGB dioda se gasi. nakon jedne sekunde pauze. Postupak se ponavlja sve dok nešto ne crkne 🙂

Video: