UVOD:

Ovo lekcija naučiti će nas kako napraviti sat sa dodatnim funkcijama. Ovaj sat uz prikaz vremena daje i informacije o temperaturi i vlažnosti zraka. Da bi sat zadržao informacije o vremenu i točnost, ovaj projekt koristi DS3231 RTC modul. RTC= Real Time Clock. Za prikupljanje informacija o temperaturi i vlažnosti zraka koristi senzor DHT11.

MATERIJAL:

1x Arduino Uno
1x USB kabel
1x DS3231 RTC modul (možete koristiti i DS1307), koristite odgovarajući library u kôdu
2x 74HC595 (8 bit shift register )
8x otpornik 150 R
1x 7 segmentni LED display sa zajedničkom anodom (FYQ-5642AX/BX-XX ili LG5643DH ili blo koji ekvivalent; pazite na raspored pinova)
1x DHT11 modul
1x Prototipna pločica
– Dosta žica za spajanje

 

Kôd programa 1 – Podešavanje vremena na DS3231(DS1307):

 

Kôd programa 2 – Digitalni sat + temperatura+vlažnost

 

 

SHEMA:

 

digitalni sat

 

Princip rada:

Kao što piše u uvodu ovo je sat sa prikazom temperature i vlažnosti zraka. Za kontrolu prikaza na displeju koristi se Arduino UNO i dva čipa 74HC595. Informacije prikazane na displeju se međusobno izmjenjuju u razmaku od tri sekunde. Ovo vrijeme je moguće podesiti.

Programiranje:
Za uspješno pokretanje na Arduinu potrebni su vam sljedeći library:

– Time (library za datum i vrijeme)
– DS1307RTC (library za Real Time Clock)
– Wire (library kao podrška za RTC)
– dhtt11 (library za senzor temperature i vlažnosti)

Za prikaz brojeva (0-9) na displeju potrebno je napraviti odgovarajuću tablicu znakova za svaki segment (A-G) u binarnom obliku:

B01111110 = 0
B00110000 = 1
B01101101 = 2
B01111001 = 3
B00110011 = 4
B01011011 = 5
B01011111 = 6
B01110000 = 7
B01111111 = 8
B01111011 = 9

Za prikaz sekvence sata, temperature i vlažnosti, koristi se “timer” sa funkcijom milis() i while().
U ovom primjeru svaka informacija prikazuje se na displeju i nakon tri sekunde prebacuje se na sljedeću.

Postupak:

1. Potrebno je uploadati podatke o vremenu na DS3231 – Uploadajte kôd broj je jedan sa početka stranice
2. Sada uploadamo program za Arduino koji će prikazati sat. – Uploadajte kôd broj 2 na Arduino
Ako je sve prošlo kako treba, trebali biste vidjeti sat i informacije o temperaturi i vlažnosti zraka.

Ovaj projekt je nešto složeniji za izradu, stoga je JAKO POŽELJNO da pripazite kod spajanja žica jer bi se mogao pojaviti efekt bijelog dima 😀 !!!

Video: